Chata Švabinského

Napsali o naší akci - Švabinského chaloupka

První článek

Opraví Švabinského chaloupku

Kliknutím zvětšíš ! Pomůže ministerstvo S finanční pomocí ministerstva kultury a možná také Pardubického kraje by mohla být v červenci zahájena rekonstrukce chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově. Jistá je dotace 700 tisíc z Programu záchrany architektonického dědictví od ministerstva.

O grantu kraje se rozhodne na zastupitelstvu. Pokud ho zastupitelstvo schválí, tak bychom tyto prostředky zařadili do druhé rozpočtové změny. Dodal Karel Švercl Chaloupka se bude opravovat ve dvou etapách, aby město mohlo i pro příští rok požádat o dotaci. Náklady dosáhnou zhruba 1,6 milionu korun. Zhotovitel opraví střechu obvodový plášť, vnitřní omítky, elekroinstalaci a provede další nutné práce. Přístřešek ve špatném stavu nahradí replika. Na dalších 150 tisíc korun přijde oprava malovaného štítu, kterou musí provádět odborník

Napsala Šárka Mikulecká

Druhý článek

Na chaloupce práce jako „na kostele"

Kliknutím zvětšíš ! Kozlov - Práce jako "na kostele" čeká lanškrounskou stavební firmu při rekonstrukci chaloupky Maxe Švabinského ve vesnické části České Třebové. Jak už jsme informovali, letos se prostaví asi milion korun. Na akci sedmi sty tisíci přispěl stát a do milionu částku doplnil gram Pardubického kraje, finančně se podílí také město. Firma už strhala staré dřevěné obložení, čeká ji vybourání podezdívky pod okny v nové části chaloupky. Místo nf přijdou vsadit trámy, aby byla chaloupka celá roubená. Také nevzhledné betony a betonové dlažby budou nahrazeny opukou. Rekonstrukce však obsáhne celou řadu dalších prací: odvodnění objektu, postavení repliky zadního dřevěného přístřešku, napuštění všeho dřevěného přípravkem proti plísním, novou podlahu v "parádním pokoji". Jiná firma provede výměnu eternitové střechy za štípaný dřevěný šindel.

Napsala (miš)

Třetí článek

Chaloupku pokryli šindelem

Kliknutím zvětšíš ! Kozlov – Chaloupka s číslem popisným 50, tedy chaloupka Maxe Švabinského,se od naší poslední návštěvy o poznání změnila. Její rekonstrukce začala v červenci. Práce na ní probíhaly díky dotaci ministerstva kultury a gramu Pardubického kraje. Sedm set tisíc z Programu záchrany architektonického dědictví a třista tisíc od kraje pomohlo novému majiteli, městu Česká Třebová, zachránit auto památku a cíl mnoha turistů ve vesnické části města. Díky příznivému podzimu se stihla vyměnit střešní krytina: starý eternit nahradil štípaný šindel.

Zachránit se už nedal dřevěný přístavek,jenž musel být nahrazen replikou. Dále lanškrounská firma provedla odvodnění a novou přípojku elektrického vedení. Aby se docílilo původního vzhledu tzv. nové chaloupky (přístavby z roku 1900), bylo po jejím obvodu vybouráno zdivo, chaloupka podepřena a prostor postupně vyplněn novými trámy. Ty původní majitel odstranil v šedesátých letech patrně z důvodu jejich špatného stavu. Restaurátor Karel Ungr v uplynulých měsících pracoval na opravě malovaného štítu "Svatý Václav přijímá dary", jejíž první etapa spočívala ve vysprávce, tzv, parketáži neboli nahrazení nezvratně poškozených prken za nové a napuštění štítu chemickou impregnací. Další etapy se ujme akademický malíř Jiří Látal, který bude restaurovat samotnou malbu. V chaloupce zbývá dost práce ještě na příští rok. Také na další činnosti chce město požádat o dotaci.
Aby bylo roubení jako kdysi, míchali pracovníci hlínu s vodou, již vymazávali spáry mezi trámy.

Napsali (zr, miš)

Pozn: lanškrounská firma = DRUP LANŠKROUN

Něco více o Maxi Švabinském